Effektivisera ditt underhållsarbete

Genom att mäta och analysera vibrationer blir arbetet med att
förutsäga vilka maskiner som behöver underhåll enklare

ReLog vibration data logger

Varför skall du mäta vibrationer?

Oväntade fel och störningar på maskiner och kritisk utrustning kan leda till katastrofala driftstopp i produktion eller i värsta fall, skador på medarbetare och maskiner. Vibrationsbaserat underhållsarbete är en beprövad metod för att i god tid veta när maskiner behöver underhållas och hur du skall prioritera ditt underhållsarbete.  

Kraven på ökad effektivitet och produktivitet leder allt som oftast till att maskiner och tillgångar pressas till max och riskerna för defekter och driftstopp ökar exponentiellt. Lägg därtill ytterligare komplexitet då en produktionslina oftast består av maskiner införskaffade vid olika tidpunkter och som alla har olika underhållsbehov. Att hantera en sådan situation kräver en god struktur och en väl genomarbetad underhållsplan där vibrationsmätningar blir en naturlig del i arbetet att gå från reaktivt underhåll till förebyggande underhåll. 

För att möta dessa utmaningar har vi på ReVibe Energy utvecklat ReLog, en vibrationsdatalogger som vi ser som det perfekta mätinstrumentet för underhållsteam som jobbar med vibrationsmätningar i smutsiga och utmanande miljöer men inte kan kompromissa när det gäller mätkvalité och precision. Vi har utvecklat ReLog för att den skall vara så enkel som möjligt att använda för alla, oavsett bakgrund och kompetens – vi lovar att du är igång med mätningar inom 10 minuter från det att du öppnar paketet! 

 

ReLog - vibrationsdatalogger

Använd ReLog för att: 

  • Skapa och ta ägarskap för din egen underhållsplan
  • Genomföra enkla vibrationsmätningar utan att kompromissa med mätkvalité för att förstå var flaskhalsarna i er produktion finns
  • Implementera underhållsmätningar som en del av ert vardagliga arbete över tid för att bygga kunskap och data
  • Ta datadrivna beslut istället för känslostyrda och reaktiva beslut

Robust design

IP67-klassning för användning i
tuffa och utmanande miljöer

Alla monteringstillbehör
är inkluderade för smidig uppstart

Enkelt och tydligt användargränssnitt

Lång mättid

Batteritid:
Från 46 h upp till flera veckor

Lagringskapacitet:
32 - 128 GB

Temperatursensor
och IMU

Extrem precision & noggrannhet

Ställbar samplingsfrekvens
mellan 125 - 32,000 Hz

Accelerationsrange:
+/- 50 g

Upplösning:
Från 0.002 g ned till 0.0000039 g

Vill du veta mer om ReLog?

Är du intresserad av ReLog men inte helt säker på hur du kan använda den i din verksamhet? Ladda då ner vår guide där vi beskriver hur du från start till slut använder ReLog samt den tillhörande mjukvaran VibInspect på bästa sätt för att förebygga oplanerat underhåll. 

Fyll i formuläret till höger så skickas du direkt vidare till guiden. Mycket nöje!